Women On Water

Women On Water, WOW, är ett självständigt tävlingsformat för kvinnliga tävlande och uppdaterade information kommer i fortsättningen att finnas på svensksegling.se
 

Team Beata Törneman, GKSS, vann både WOW 1 och WOW 2 2023.
Foto: Daniel Stenholm